چارچوب فعالیت ها و اهداف مورد نظر بنیاد خیریه شُکری:

1- ارائه خدمت به زنان و فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست.

2- حمایت از افراد تحت تکفل کمیته امداد امام خمینی (ره) و حمایت از آنان جهت ادامه تحصیل تا سطح دانشگاه.

3- ارائه خدمت به بیماران خاص نیازمند این حوزه و تامین دارو و درمان آنان.

4- احداث و ساخت و تجهیز مدرسه در مناطق محروم

5- ساخت اقامتگاه در جوار بیمارستان به عنوان همراه سرا.

6- ساخت مسجد در روستاهای فاقد مسجد.

7- تامین آهن آلات جهت ساخت مسکن جهت نیازمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد.

8- حمایت از ورزشکاران و مدال آوران در رشته های کشتی، کاراته، والیبال، فوتسال و …. در سطح استان و کشوری.

9- آزادی زندانیان با پرداخت محکومیت مالی و دیه.

معرفی نامه بنیاد

در این راه همراه ما باشید

تنها با برداشتن چند قدم کوتاه می توانید لذت وصف ناپذیر کمک به هم نوع را همیشه احساس کنید.

iran