ساخت و تجهیز مدارس

یکی از ارکان مهم هر کشوری، بخش آموزش و پرورش آن کشور است.در واقع آینده و توسعه هر کشوری به دنبال تربیت نسل جدید آن ، تامین و تضمین می شود.بسیاری از کشورهای توسعه یافته سنگ بنای رشد و پیشرفت کشورشان را در بخش آموزش و پرورش می دانند و به همین جهت تصمیم گیری و تامین بودجه این بخش را در اولویت امور کشوری خود قرار می دهند.این حساسیت به حدی رسیده است که شاخصهاي مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظايفي مي دانند كه نظام آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است.

 

بسیاری از کشورها در جهان سوم هنوز با مشکلات آموزشی بسیاری روبرو هستند.از جمله: کمبود محیط آموزشی، کمبود تجهیزات کافی در مدارس،به روز نبودن اصول آموزشی و کمبود مدرس و معلمان توانا و …..

این کمبود ها و مشکلات باعث شده تا همچنان نیاز به حمایت بخش های خصوصی از امور آموزشی و پرورشی احساس شود.

 

 

iran school

بنیاد خیریه مرحوم عزیز شُکری، با هدف دسترسی تمامی دانش‌آموزان، در مناطق مختلف استان کرمانشاه به امکانات آموزشی، فرهنگی و ورزشی با کمک خیرین عزیز اقدام به ساخت  تجهیز مدارس مناطق کم‌برخوردار روستایی می‌کند. پر واضح است که مدارس ساخته شده نیازمند تجهیزات مختلف آموزشی، کمک آموزشی، فرهنگی و ورزشی هستند.لذا نیاز به همکاری خیرین در تکمیل و تجهیز این مدارس همچنان باقیست. همچنین در صورت درخواست دیگر مدارس در مناطق کم‌برخوردار،بنیاد خیریه شُکری با کمک نیکوکاران عزیز، تجهیزات مورد نیاز برای این مدارس را نیز تأمین می‌کند.

کمک هزینه های جمع آوری شده توسط بنیاد خیریه عزیز شُکری از خیرین و نیکوکاران ، در موارد زیر صرف می شود.

  1. ساخت مدارس و فضاهای ورزشی و پرورشی در مناطق کم برخوردار و تحویل به آموزش و پرورش
  2. تعمیر یا تکمیل فضاهای موجود آموزشی و پرورشی
  3. تهیه امکانات و تجهیزات آموزشی و پرورشی
  4. بازسازی مدارس و فضاهای تخریبی و قدیمی

روند پرداخت کمک هزینه ساخت مدارس

معرفی و شناسایی

در اولین قدم بنیاد خیریه عزیز شُکری با همکاری اداره آموزش و پرورش استان نسبت به شناسایی مناطق محروم و نیازمند به مدرسه اقدام می نماید.

اعتبار سنجی پروژه

در مرحله بعد نقشه و هزینه های ساخت و یا تجهیز مدرسه برای تامین بودجه مورد نیاز، برآورد و مقدمات لازم فراهم می شود.

پرداخت هزینه ها

در مرحله نهایی، هزینه های محاسبه شده توسط بنیاد خیریه شُکری جهت ساخت، ترمیم و تجهیز مدارس مناطق محروم پرداخت می شود.