کمک هزینه ازدواج

یکی از سازنده ترین اقدامات هر انسانی برای رسیدن به سعادت، بی شک ازدواج است.ازدواج را می توان راه حلی پسندیده و اجتماعی برای سرو سامان بخشیدن به زندگی دانست.شاید بتوان گفت که در قدیم شروع زندگی مشترک برای دو نفر امری راحت تر و ممکن بود.ولی متاسفانه طی سالهای اخیر این امر به یکی از سخت ترین چالش ها ی زندگی جوانان مبدل گشته و پیامدهای بسیار نگران کننده ای نیز به دنبال خود داشته است.بالارفتن سطح توقعات خانواده ها و نیز پیدایش فرهنگ های نادرست برگزاری جشن های ازدواج پرهزینه، توجه بیش از حد به موارد حاشیه ای و کمتر مهم زندگی، همچنین تحمیل هزینه های عجیب و غریب بر طرفین سبب شده تا ازدواج امری بسیار سخت و دور از انتظار شود.به همین دلیل نیز شاهد افزایش سن ازدواج و آسیب های روحی و اجتماعی برای جوانان در کشورمان هستیم.

موارد بسیار زیادی در شروع یک زندگی مشترک برای جوانان مهم است.یکی از این موارد تهیه جهیزیه است که در حال حاضر با شرایط بد اقتصادی حاکم بر کشور و بضاعت کم بسیاری از خانواده ها تامین آن برای پدران و مادران زحمتکش جامعه بسیار مشکل و حتی در برخی موارد ناممکن شده است.

 

wedding

یکی از کارهای خداپسندانه و بسیار باارزش در بین جامعه،کمک هزینه تامین جهیزیه برای زوج های جوانی است که توانایی مالی لازم برای شروع زندگی را ندارند.خیرین بسیاری هستند که به طور مشخص در این فقره از امور خیر ورود نموده و سعادتی بسیار بافضیلت را نصیب خود کرده اند.

بنیاد خیریه مرحوم عزیز شُکری نیز در راستای مسئولیت های اجتماعی خویش با تامین کمک هزینه ازدواج بصورت وام قرض الحسنه، مسیر جوانان برای این اقدام پسندیده را هموارتر می کند.

روند تامین کمک هزینه ازدواج

معرفی به بنیاد

شناسایی و معرفی زوج نیازمند به حمایت مالی که با مشکل تامین هزینه ازدواج روبرو هستند به بنیاد خیریه جهت دریافت وام قرض الحسنه

بررسی و بودجه بندی

در این مرحله با توجه به مستندات و نیاز زوجین به کمک هزینه ازدواج، مبلغ قابل تامین از سوی بنیاد برای خرید جهیزیه، تامین هزینه ازدواج و ... تعیین می شود.

پرداخت کمک هزینه

بنیاد خیریه شکری در مرحله پایانی، هزینه های محاسبه شده، برای تسهیل در فرایند ازدواج را به صورت وام قرض الحسنه به زوجین پرداخت می نماید.