نتیجه تراکنش

نیکوکار گرامی

پرداخت شما با موفقیت انجام شد.

 

قدردان مهر و محبت شما هستیم.

کمک شما خیر گرامی در یک یا چند مورد از فعالیت های بنیاد خیریه مرحوم عزیز شُکری صرف می گردد.

از خداوند منان برای شما سلامتی و طول عمر با عزت آرزومندیم.

 

donate